Diensten >> Schuldhulpverlening

Onze hulpverlening richt zich op iedereen die schulden heeft en om wat voor reden dan ook daardoor in maatschappelijke en persoonlijke moeilijkheden terecht is gekomen of andersom. Bureau De Vegt is NEN 8048 gecertificeerd en bevoegd om bankrekeningen te openen voor financieel beheer en budgettering. Wij richten ons op een volwaardige deelname aan de maatschappij. Zodat het hebben van betalingsachterstanden en eventueel loonbeslag geen belemmering meer is om de dag door te komen.

Belastingdienst

Wij hebben jarenlange werkervaring bij de Belastingdienst opgedaan en gebruiken ook die ervaring in het oplossen van problemen die u kunt hebben met het terugbetalen van huurtoeslag, inkomstenbelasting etc. Ook regelen we de maandelijkse teruggave van hypotheekrente, de jaarlijkse belastingaangifte, eventueel uitstel voor het indienen van deze aangifte. We vragen diverse toeslagen aan, schrijven bezwaarschriften, ambtshalve verzoeken en vragen indien nodig kwijtschelding van belastingschulden.

 

*NEN 8048 is de Nederlandse norm voor de schuldhulpverleningssector. De norm en certificatie op basis van deze norm moeten leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector en de daarin werkzame personen.