Diensten >> Schuldhulp voor ex-ondernemers

Door de crisis komt het steeds vaker voor dat een aanvraag voor schuldhulp door een ex-ondernemer wordt gedaan. Omtrent de afwikkeling van de onderneming spelen veel zaken nog een rol: De boekhouding moet vaak nog verwerkt worden, de slotbalans moet worden opgemaakt of belastingaangiften moeten nog worden gedaan. Als die gegevens aanwezig zijn moeten ze goed geduid worden. Dat vereist specifieke deskundigheid die bij Bureau De Vegt aanwezig is, samen met een ervaren accountant wordt de afwikkeling, het klaarstomen voor schuldhulp, mogelijk.

  1. De intake voor schuldhulp wordt gedaan door een medewerker van Bureau De Vegt.
  2. Het dossier wordt na de stabilisatiefase (3 á 4 maanden) voor het regelen van de schulden overgedragen aan H.de Vegt die samen met de accountant naar de nog af te wikkelen zaken zal kijken.
  3. Aan de cliënt wordt opgaaf gedaan van de geraamde kosten om de administratie af te werken, de slotbalans op te maken en/of de belastingaangiften te doen.
  4. Ondertussen gaat het proces van budgetbeheer gewoon door. Daarmee wordt gewerkt aan een situatie waarin geen nieuwe schulden meer mogen ontstaan en waarbij tenminste de vaste lasten op tijd worden betaald.
  5. Als de punten 4 en 5 zijn afgerond, zijn ook de bedrijfsschulden duidelijk en kan de schuldregelaar het dossier op de gebruikelijke wijze afwerken.