Diensten >> Mentorschap

Wettelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging voor mensen die door psychische, verstandelijke of lichamelijke oorzaken zorg nodig hebben.

Soms zijn mensen niet in staat hun eigen belang te vertegenwoordigen en te behartigen op het gebied van hun eigen verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Meestal ondersteunt de familie in het maken van keuzes. Een mentor biedt uitkomst als er geen familie is die deze steun kan geven. De mentor kan in zo’n geval persoonlijke belangen behartigen.

Het mentorschap wordt door de Nederlandse wetgever beschreven als:

Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen.

Een mentor behartigt de belangen van een persoon die dit zelf niet meer (volledig) kan. Een mentor gaat over beslissingen rondom verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.